Guillaume BOITEUX (Commission Canyon - FFS)

Tècnica, proves de resistència, proves de fiabilitat, seguretat en els descensos
LÍMITS I ANÀLISI D'ÚS I INSTAL·LACIÓ DELS SISTEMES ALLARGABLES

Després d'analitzar els comentaris sobre les experiències, incidents o accidents relacionats amb els sistemes allargables utilitzats en el descens de canons, la "Fédération Française de Spéléologie", en col·laboració amb el CREPS de Montpeller, el CREPS Auverge-Rhône-Alpes i el laboratori de proves de l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme (ENSA), han realitzat una campanya de proves denominada: "CANYONISME i ALLARGABLES".

Aquesta campanya de proves pretenia donar resposta a la pregunta següent: compleixen els diferents sistemes allargables utilitzats en aquests moments, els requisits de funcionalitat i seguretat necessaris per a la pràctica del descens de canons?

A la data de realització d'aquestes proves, i tenint en compte les instruccions del fabricant disponibles el 20 de gener de 2021, aquesta campanya de proves va posar de manifest que determinats sistemes allargables NO COMPLEIXEN amb la funció esperada: un nivell de seguretat acceptable en totes les circumstàncies.

En conseqüència, alguns sistemes allargables exposen el practicant al risc de caiguda en altura, a la impossibilitat d'allargar la corda de descens o d'assegurar un nedador que intenta superar amb el màxim de seguretat una progressió aquàtica complicada.

Per això, avui dia, cal actualitzar els sistemes allargables utilitzats pels esportistes en general pels quals han estat validats a la campanya de proves i que compleixen amb tots els requisits funcionals i de seguretat exigits.

Per això Guillaume BOITEUX, instructor de canyonisme de la "Direction Nationale EFC - Commission Canyon" de la FFS, ens explicarà tots els detalls de les proves i ens argumentarà els criteris escollits, funcionals i de seguretat, dels sistemes allargables que compleixen els nivells de seguretat exigits .