Joaquim CASTAÑO (KORDA'S)

Material tècnic
CORDES SEMI-ESTÀTIQUES VERSUS CORDES ESTÀTIQUES

Joaquim CASTANYO, Responsable Tècnic del fabricant de cordes KORDA'S, inventor de múltiples característiques especials i exclusives que aplica als seus productes, especialista en resistència de materials, sobretot tèxtils.

Joaquim coneix perfectament com es confeccionen tot tipus de cordes, els materials que es poden utilitzar segons l'ús i la seva resistència. L'objectiu de la MasterClass és que ens diferenciï de forma clara les virtuts, materials de confecció, resistències i característiques de les cordes semiestàtiques i estàtiques. També ens informarà perquè els fabricants europeus no poden oferir referències de cordes estàtiques per a l'ús esportiu en l'àmbit de la Comunitat Econòmica Europea. Li preguntarem per què Europa va escollir les prestacions de la corda semiestàtica en contra de la corda estàtica i com no, li preguntarem si la normativa a Europa sobre les cordes pot canviar en un futur no gaire llunyà.