REGISTRE

RIC2023.CAT és una trobada internacional de descens de canyons adreçada a practicants experimentats i, per tant, autònoms. Els acompanyants són aquelles persones que estaran al camp base, però que no practicaran descens de canyons. Tots els participants han de tenir una assegurança d´assistència en viatge i esport d´aventura per cobrir possibles contingències durant la pràctica del descens de canyons a Espanya. Aquesta assegurança ha de cobrir com a mínim: l'assistència mèdica internacional, el rescat en helicòpter, el trasllat amb avió sanitari, la responsabilitat civil...). Aquesta assegurança té caràcter OBLIGATORI, no s'acceptaran esportistes a la trobada que no acreditin tenir-la contractada.

L'organització només serà responsable d'aquelles activitats que organitzi, com ara tallers, conferències, competicions... Facilitarà la informació dels canyons i posarà en contacte els inscrits perquè puguin organitzar-se i complementar-se. En cap cas l'organització no conduirà individus o grups, excepte les activitats organitzades exprofés i relacionades anteriorment.

Cada participant ha de ser autosuficient, aportant i sent responsable del seu equip tècnic i així poder fer els descensos amb total autonomia i la major seguretat possible.

Els participants es poden allotjar on vulguin, i l'organització ofereix una opció econòmica d'allotjament al mateix camp base (segons disponibilitat). Qualsevol altra opció diferent de la de l'organització ha de ser contractada directament pel participant.

Al campament base del RIC2023.CAT Catalunya-Pirineus tindran accés tots els participants indistintament del tipus d'allotjament que hagin contractat en el moment de la inscripció. L'accés a les instal·lacions serà controlat mitjançant identificació personal i intransferible.

La quota d'inscripció varia de preu de forma important en funció de la data escollida per realitzar el registre. Et recomanem que avancis la teva decisió per aprofitar-te de preus preferents.

La quota d'inscripció inclou:

  • Accés en línia (PC+App) a tota la informació necessària per poder planificar i realitzar amb comoditat tots els canyons seleccionats per l'organització del RIC2023.CAT
  • Samarreta tècnica de l´esdeveniment.
  • Sopar de cloenda.
  • Revisió i verificació dels canyons.
  • Accés lliure a tots els espais, formacions i esdeveniments (segons disponibilitat). Excepte els actes organitzats estrictament per la FIC, on caldrà una invitació personal explicita per poder participar-hi.